Hyvin harva urheiluseura tai yhdistys pärjää ilman yhteistyökumppaneita ja sponsoreita. Monesti – ja aivan liian usein – urheiluseurojen ja yhdistysten saama tukiraha koetaan tukena ja avustuksena, jolle sinällään ei odoteta eikä usein saadakaan mitään vastinetta. Ja hämmästyttävää kyllä, näin ajattelee myös moni yhteistyökumppaneista ja sponsoreista. Tukirahaa tietylle seuralle ja yhdistykselle annetaan, koska “niin on aina tehty”, tai esim. yrityksen x toimitusjohtaja tai sponsoroinnista päättävä taho on itse aikanaan urheillut kyseisessä tukea saavassa seurassa, tai ollut/on jonkun tietyn yhdistyksen toiminnassa mukana. Toiset seurat ja yhdistykset saavat siis rahaa helposti ja vastikkeetta, mutta vuosi vuodelta tuo tukiraha on aina vain tiukemmassa. Mitä urheiluseurat ja yhdostykset voivat sitten tehdä?

Tarjoaako seura ja yhdistys sitä, mitä siltä halutaan?

Urheiluseuran ja yhdistyksen toimintaa voi ajatella kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisenä luonnollisesti se, mitä seura tai yhdistys tarjoaa omille jäsenilleen, eli puitteet harjoitteluun ja toimintaan, valmennuksen ja johtamisen taso, seuran tai yhdistyksen toiminta ja hallinnolliset asiat. Toiseksi tulee se, mitä seura tai yhdistys tarjoaa yhteistyökumppaneilleen ja sponsoreilleen. Ja tässä asiassa me sitten usein menemmekin metsään. Aivan liian usein yhteistyökumppanit eivät saa sijoittamalleen rahalle mitään vastinetta, elleivät sitä itse osaa pyytää. Ja pyydettäessäkin tarjolla on vain vakiovaihtoehtoja, kuten mainos kentän laidalla tai seuran/yhdistyksen julkaisussa, aitio tms. pelissä, puheenvuoro yhdistyksen tilaisuudessa tai jotain muuta mitä “aina ennenkin on tarjottu”.

Tervetuloa 2010-luvulle!

Kuten todettua, yhteistyökumppani- ja sponsorointiraha on vuosi vuodelta tiukemmassa. Sponsori miettii entistä enemmän sitä, mitä hän saa vastineeksi sijoitukselleen. Ja usein taustalla on vielä mahdollisesti esimies tai yrityksen hallitus, joka seuraa tehtyjä tuki- ja sponsorointipäätöksiä, ja sitä, mitä yritys saa niistä vastineeksi.

Yhteistyökumppanien ja sponsorien hankinta on myyntitilanne, jolloin sitä pitäisi myös ajatella myyntiprosessina. Yhteistyökumppani pohtii mm. seuraavia asioita, kun heiltä urheiluseura tai yhdistys pyytää rahaa:

Mitä?
Mitä minä yhteistyökumppanina saan, jos tuen seuraa tai yhdistystä x 10.000 eurolla?

Kenelle?
Kenelle seuran tai yhdistyksen toiminta on tarkoitettu? Jos lähdemme yhteistyökumppaniksi, sopiiko seuran tai yhdistyksen toiminta, lajivalinnat ja/tai toimintavat yrityksemme arvomaailmaan ja imagoon? Mitä tietyn seuran tai yhdistyksen yhteistyökumppanina oleminen viestii yrityksemme asiakkaille?

Miten?
Miten yhteistyökumppanuus käytännössä toteutetaan? Miten me siitä hyödymme ja mitä vastinetta saamme sijoitetulle rahalle? Onko tarjolla vain vakiomalleja vai onko seura valmis neuvottelemaan räätälöidyistä vaihtoehdoista, jotka sopivat nimenomaan meidän yrityksemme tarpeisiin?

Millä hinnalla?
Mitä yhteistyökumppanuus meille maksaa? Onko erilaisia vaihtoehtoja tarjolla? Mikä olisi meille järkevin “paketti” tai yhteistyökumppanimalli?

Miksi?
Mitä etuja, hyötyjä ja arvoa yhteistyökumppanuus tuo meille? Ymmärtääkö urheiluseura tai yhdistys sen, mitkä ovat meidän motiivimme olla kumppanina mukana, ja miksi sijoittaisimme merkittävän summan rahaa yhteistyökumppanuuteen?

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sijoittamamme raha on seuran tilillä?
Saammeko varmasti meille luvatun vastineen? Onko luvassa positiivisia yllätyksiä, kuten esim. yhteistyökumppani-iltoja, jossa voimme verkostoitua muiden yhteistyökumppaneiden kanssa? Osaako seura tai yhdistys pitää muuten hyvää huolta yhteistyökumppaneistaan, ja tarjota todellista arvoa kumppanuudelle? Onko yrityksen esimies tai hallitus tyytyväinen yhteistyökumppanuuden antiin? Jatkuuko yhteistyö myös tulevaisuudessa?

Selvitä mitä mahdollinen yhteistyökumppani haluaa ostaa, jotta voit tarjota hänelle juuri sitä

Me ihmiset olemme erilaisia ja haluamme eri asioita. Tämä tekee omalta osaltaan jokaisesta myyntitilanteesta entistä haastavamman. Ja siksi meillä pitää olla mahdollisuus tarjota erilaisia ja neuvoteltavia vaihtoehtoja erilaisille yhteistyökumppaniehdokkaille.

Hyvä lähtökohta urheiluseuralle tai yhdistykselle on miettiä seuraavia asioita:

  • Mitä seuramme tai yhdistyksemme toiminta on? Mitä se tarjoaa jäsenilleen? Entä yhteistyökumppaneille?
  • Mitä etuja, hyötyjä ja arvoa seuramme tai yhdistyksemme jäsenet saavat? Entä yhteistyökumppanimme? Onko se,mitä me seurana tai yhdistyksenä tarjoamme sitä, mitä yhteistyökumppanimme haluavat ja arvostavat?

Mitä seuramme tai yhdistyksemme merkitsee jäsenemme elämälle ja muuttaako se sitä “paremmaksi”? Mitä yhteistyökumppanuus merkitsee meitä tukevalle yritykselle? Parantaako se heidän imagoaan ympäröivässä yhteiskunnassa? Tuoko se heille enemmän ja paremmin maksavia asiakkaita? Parantaako yhteistyökumppanuus yrityksen tekemää tulosta? Voiko meitä tukevan yrityksen toimitusjohtaja nukkua yönsä paremmin meidän ansiostamme, ja tekeekö yhteistyömme hänestä onnellisemman ihmisen

“Ei me olla koskaan ennenkään tehty mitään tällaista!

Moni seura tai yhdistys tekee asiat vuodesta toiseen samalla tavalla kuin aina ennenkin – myös yhteistyökumppanihankinnan osalta. Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat, ja siksi myös seurojen ja yhdistysten toiminnan pitää muuttua. Emme voi enää luottaa siihen, että samat yhteistyökumppanit jatkavat mukana vuodesta toiseen vain siksi, että niin ne ovat tehneet viimeiset 15 vuotta. Uusissa ajatuksissa on se haaste, että aina tulee kommentteja, että: “Ei me olla koskaan tehty mitään tällaista!” Tuon ajatuksen pitäisi kertoa se, että nyt on korkea aika tehdä asioita uudella tavalla. Jos teidän seuranne tai yhdistyksenne ei tee sitä, ehkä joku muu seura tai yhdistys tekee. Joku sellainen seura tai yhdistys, joka mietti yhteistyökumppanuuden ihan aikuisten oikeesti siitä näkökulmasta, että miten yhteistyökumppani saa sijoittamalleen rahalle parhaat hyödyt ja arvon. Silloin tällöin on myös hyvä käydä peilin edessä kysymässä, että “miten meni noin niinku omasta mielestä?”. Se, joka pystyy muuttumaan ajan hengessä, pärjää tässäkin kisassa parhaiten!