OHJEET BLOGIKIRJOITUKSIIN

1. Jäsentele kirjoituksen pääasiat ennen aloittamista. Päätä mikä on kaikkein olennaisin viestisi. Tee siitä otsikko. Otsikon tavoitepituus on 3-5 sanaa.

2. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Keskity olennaiseen otsikon mukaiseen viestiin ja siihen liittyviin seikkoihin.

3. Kärjistä, mutta vältä meuhkaamista. Raja on veteen piirretty viiva.

4. Tarkista kirjoituksen faktat. Hae lähteet kirjoituksen väitteille ja linkitä niihin kyseisestä kohdasta. Lähteet lisäävät kirjoituksen uskottavuutta merkittävästi.

5. Pitkissä kirjoituksissa tulisi käyttää muutaman kappaleen välein väliotsikoita. Ne voi lisätä viimeiseksi tai heti alkuun. Alussa lisättynä väliotsikot jäsentävät kirjoitusta jo kirjoitusvaiheessa.

6. Kirjoita lyhenteet auki. Esimerkiksi mm. kirjoitetaan ”muun muassa”, esim. kirjoitetaan ”esimerkiksi” ja jne. kirjoitetaan ”ja niin edelleen”. Euron merkin € sijaan tulisi kirjoittaa euro.

7. Kirjoita ajatusvirtaa. Paras käytäntö vaihtelee jokaisella, mutta yleisesti oman ennalta mietittyjen teemojen ja avainasioiden sisällä kulkeva ajatusvirta on hyvä kirjoittaa sellaisenaan. Sen jälkeen lue kirjoitus uudelleen ja stilisoi, eli muokkaa tiiviimmäksi. Stilisoi vielä kerran. Vaihda samalla asioiden järjestystä, jos se on tarpeen selvyyden vuoksi. Yleensä on.

8. Pidä pieni tauko ja ota sillä etäisyyttä kirjoitukseen. Stilisoi teksti tauon jälkeen vielä kerran. Lyhennä, tiivistä ja poista mahdolliset toistot. Korjaa kirjoitusvirheet ja erityisesti yhdyssanavirheet.

9. Valitse kuva ja julkaise. Ilmaisia hyväksi todettuja kuvapankkeja ovat esimerkiksi Unsplash ja Pexels.

10. Jaa julkaisu somekanavissa.